Servicii Tipografice Profesioniste

Direct Mailing

  • prelucrarea bazelor de date (sortare, grupare, filtrare) in functie de cerintele clientului in vederea pregatirii procesului de imprimare
  • imprimare digitala a datelor prelucrate
  • foldarea si inserarea automata in plicuri a formularelor imprimate
  • inserarea suplimentara in plicuri a altor formulare solicitate (adrese, flyere, invitatii, felicitari, etc)
  • expedierea plicurilor prin Posta, in functie de cerintele clientului
  • gestionarea retururilor (sortare, analiza, raportare)
Contactati-ne pentru o oferta de pret